01 June 2012

Sama sa pagsidlak sa adlaw

Sama sa pagsidlak sa adlaw
gibag o mo ang akong kinabuhi.
Sama sa pagtubod sa tubig sa sapa
and gugma mo walay katapusan.

Sama sa hangin
gihatagan mo
ug kagawasan gikan sa sala.
Jesus, salamat sa gugma
salamat sa kaluwasan ko.
mag paabot ako
sa ikaduhang pag balik mo Oh Jesus.
Reactions:

0 comments: